تبلیغات
کانون مداحان بروجرد
کانون مداحان بروجرد
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM

حجت اله گیوکی

عضو کانون مداحان بروجرد


کلاس آموزش مداحی روزهای شنبه بعداز نماز مغرب و عشاء در خیابان صفا  امامزاده ابوالحسن (ع)  برگزار میگردد.رئوس مطالب  آموزشی  در کلاس مداحی

 

1-     آموزش قرآن و تجوید

2-     ردیف های آوازی موسیقی سنتی ایران

3-     مقتل

4-     مداحی و نوحه سرایی


{ آدرس کانون مداحان : بروجرد شهرک اندیشه - چهارراه مخابرات - شهرک زیبا - اداره تبلیغات اسلامی}

تلفن  06642313062

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 12 بهمن 1394 :: نویسنده : کانون مداحان بروجرد

         

    شب نهم حضرت عباس (ع)  سبک خدامادرم را کجامی برند

چراکوفیان جمله کف می زنند           چرامشک من را هدف می زنند

دل من غمین است – همه هستم این است –حسین جان حسین

حسین جان زآهت مسوزانیم                     بسوی حرم برمگردانیم

کِشم ای برادر – خجالت زاصغر – حسین جان حسین

 بین اشک من راه صحرا گرفت              بیا علقمه بوی زهرا گرفت

نشسته کنارم – دگر غم ندارم – حسین جان حسین

اگر تشنه ام مست جام توام                   تو مولایی و من غلام توام

امام غریبم – توهستی طبیبم – حسین جان حسین

سحاب اشک ص 119                                  سید محسن حبیبی

                  

        شب عاشورا                سبک اذان گوی حرم

امشب آید ازحرم صوت قرآن حسین - می شود فردا بپاعید قربان حسین

وقت دیدار حسین وزینب است             یاشب صبح قیامت امشب است

یاحسین ویاحسین 2

امشب انصارخدا دل به دلبرمی دهند – قول یاری برحسین برپیمبرمی دهند

جان فدا فردا به میدان می کنند           جان وسر تقدیم جانان می کنند

یاحسین ویاحسین2

میدهدامشب حبیب برحبیب خودجواب -ظهرفردامی کندروی خودازخون خضاب

اوخدایش راعبادت می کند                حق دعایش رااجابت می کند

یاحسین ویاحسین2

میشودامشب حسین میهمان خواهرش-این وصیت می کنداورودهوش ازسرش

این ملاقاتی به خیمه دیدنی است          حرف زینب باحسین شنیدنی است

یاحسین ویاحسین2

امشب اکبر باخدا گرم در رازو نیاز - ظهرفردا می کند سجدۀخون درنماز

می شود فردا گل لیلا خزان                  می رود این گل زدست باغبان

یاحسین ویاحسین2

باغبان امشب بود درکنار باغبان – می شود فرداحسین داغدار لاله ها

اوبود شمع وهمه پروانه اش             اوبود جان وهمه جانانه اش

یاحسین ویاحسین2

عاشقان راامشب است باخدارازونیاز – تاهمه فرداشوند باشهادت سرفراز

بشنوید ای خیل انصارخدا                        بانگ یاسُبّوح ویاقُدّوس را یاحسین ویاحسین2

سحاب اشک ص 121                                          محمد نعیمی

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 6 شهریور 1395 :: نویسنده : کانون مداحان بروجرد

 

  شب پنجم  حضرت حرّ (ع)   سبک خداما درم را کجا میبرند

پناه دوعالم پناهم بده  2       به کوی وفایت توراهم بده

ببین ماه تابان – که هستم پشیمان = حسین جان حسین 2

به گیسوی تومن اسیرم اسیر 2       فتادم زپا دست من رابگیر

توای قرص ماهم – ببین روسیاهم = حسین جان حسین2

 دلم بهرزینب به شور و نواست2   توبامن بگوخیمۀ اوکجاست

تهی مانده دستم – دلش را شکستم = حسین جان حسین 2

چوگیسوی خود پیچ وتابم بده 2           بیا جان زینب جوابم بده

ببین کم زخارم – کسی را ندارم = حسین جان حسین2

بر آمد مراعاقبت آرزو 2            که داده به من مادرت آبرو

دراین دشت وصحرا – منم عبد زهرا = حسین جان حسین2

سحاب اشک ص 79                     سید محسن حسینی

 

 

شب هفتم حضرت علی اصغر(ع) سبک خدامادرم راکجامی برند

گل گمشده ازحرم اصغرم 2      پرستوی خونین پرم اصغرم

عطش بود وآهت -  دل بی گناهت = علی اصغرم2

چرابی خبربرده بابا تورا2      زراهی دگر برده بابا تورا

شدم بیقرارت – کشم انتظارت =علی اصغرم2

گناهی نداری ازاین سن کم2      که اینگونه آیدب جانت ستم

بگوشم صدایت – دلم درهوایت = علی اصغرم2

حسینم چوازخیمه آردتورا2         بدامان زینب گذارد تورا

توراعمه بوید – چه آهسته گوید = علی اصغرم2

گل تشنه ام،بودوآبش نبود2       خداتیردشمن جوابش نبود

ببوسم گلویش – زخون شسته رویش = علی اصغرم 2

سردوشم ازخون او کوثراست     بهشتی گل من چراپرپر است

اراین ظلم دشمن – خدا داند ومن – علی اصغرم2

بدور ازنگاه همه کودکان2         کنم پشت خیمه بخاکش نهان

مزارش دل من – غمش حاصل من = علی اصغرم2


   سحاب اشک ص 88                  جعفررسول زاده


هیئت پیروان الغدیر کوی بهار

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 3 شهریور 1395 :: نویسنده : کانون مداحان بروجرد

 

شب ششم  حضرت قاسم (ع)     سبک اذان گوی حرم

قامت صلح وقیام ،قاسم آزاده ام      درنماز حج عشق،آوَرَدسجاده ام

مهرحق آیینۀ دستش می دهد       دل به حسن حق پرستش می دهد

سروبستان من است              قاسمم جان من است

این همای سَدره ام،بال وپرواکرده است  کربلا راجلوۀ،عرش دلهاکرده است

         من نگاه خسته ام دنبال او              مجتبی آید به استقبال او

سروبستان من است              قاسمم جان من است

بازویش بوسیده ام،جای حرزمجتبی     عِطرریحان حَسَن,طلعت آل عباست

زینبم این گل بهاردیگراست        قاسمم مثل علی اکبر است

سروبستان من است              قاسمم جان من است

ترسم این آیینه ازسنگ دشمن بشکند      زیردست وپای اسب قاسم من بشکند

ترسم آید ناله اش ازقتلگاه         ترسم افتد برزمین این قرص ماه

سروبستان من است              قاسمم جان من است2

سحاب اشک ص 86                                   جعفر رسول زاده

 

شب هشتم حضرت علی اکبر(ع)

 

ای اذان گوی حرم ای گل لیلاعلی2       ماه کنعان دلم یوسف زهراعلی2

     میروی میدان علی اکبرم        می بری باخود دل اهل حرم

یاعلی جان یاعلی2


عمه بردیدارتوشدبرون ازخیمه گاه2         برقد وبالای تومی کندزینب نگاه2

    آمده قرآن بگیرد برسرت         روی توبوسد بجای مادرت                یاعلی جان یاعلی2

     

تو به میدان می روی من دعایت می کنم -اشک دانه دانه رارونمایت می کنم

روی ماهت راتماشا می کنم      گریه براین قدرعنا می کنم

 یاعلی جان یاعلی2


می روی ومی رود روح من ازپیکرت    باتوباشد یاعلی این وداع آخرم

        بعد توتنهای تنها می شوم        همنوای موج غمها می شوم                یاعلی جان یاعلی2

میروی ومی شود بی تودل دریای خون2 - جان توباروح من میرود ازتن برون

کشتی عمرم به ساحل می رسد           برفلک آه من ازدل می رسد

یاعلی جان یاعلی2


سحاب اشک ص 103                                          محمد نعیمی


هیئت پیروان الغدیر کوی بهار

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 3 شهریور 1395 :: نویسنده : کانون مداحان بروجرد


شب اول حضرت مسلم (ع) سبک خدامادرم را کجا می برند

شده دیدنی حال آشفته ام 2     به هرکوچه من یاحسین گفته ام  کجایی طبیبم – غریبم غریبم                حسین جان حسین 2

دلم راغریبانه بشکسته اند 2   -    درِ خانه بر روی من بسته اند

  کسی را ندارم – خزان شد بهارم     حسین جان حسین2              

به هرکوچه آواره شد میهمان2 -    گرفته دو دست مرا ریسمان

منم سر به دیوار – روم سوی بازار     حسین جان حسین2

چه گویم ازاین مردمان دورنگ2 - چه گویم من ازبام وباران سنگ

بیا کن نظاره – به دارالاماره     حسین جان حسین2

توای کوفه ازمن بسوزان جگر 2  - ولی پیش من نام زینب مبر

دو دستش مبندی – به اشکش نخندی     حسین جان حسین2

سحاب اشک  ص76                           سید محسن حسینی

 

 

 

شب دوم ورودیه     سبک خدا مادرم را کجا می برند

هلال محرم پدید آمده     عزای حسین شهید آمده

شده کربلایی – شهید خدایی -   حسین جان حسین2

زِره کارِوان وَلامی رسد     که همراه آنان بلا می رسد

همین نغمه برلب – بود ذکرزینب     حسین جان حسین2

اَلاهمرهان این زمین کربلاست -  همین جا مِنای شهیدان ماست

شداینجا بهشتت – تو وسرنوشتت      حسین جان حسین2 

چوصاحِب حرم ازحرم رانده شد - به سوی شهادت فراخوانده شد

به ظلم ازمدینه – جداشد سکینه             حسین جان حسین2

شدآغاز عاشور وباشور وشین     مِناکربلاشد ذبیحش حسین

محرم رسیده – گل خون تپیده              حسین جان حسین2


سحاب اشک ص 68                                                    محمد موحدیان

                  

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 3 شهریور 1395 :: نویسنده : کانون مداحان بروجرد

 

شب سوم حضرت رقیه(س)                        سبک تمام لاله ها

بریزد ازدوچشمم بررخ ماهت ستاره     بِروی دامنم بنشین وبرمن کن نظاره

      که باشد دخترتو – شبیه مادر تو       ببین گردیده پرپر -  گل نیلوفرتو

اگرکوچکم ،اگرکودکم،غم توکرده پیرم عزیزخدا،توخودلب گشا،دعاکن من بمیرم

یقین دارم که امشب نازمن رامی خری تومراای سربهمراه خودامشب می بری تو

ببین ای بودوهستم،که من ازپا نشستم،     ببرمن راکه عمه، شود راحت زدستم

اگرکوچکم ،اگرکودکم،غم توکرده پیرم ــ عزیزخدا،توخودلب گشا،دعاکن من بمیرم

سه ساله طفلم امّاازخدایم مرگ خواهم2       گرفته ضربت سیلی دگر برق نگاهم

     کجا شد پیکرتوـــ بمیرد دخترت       بگردم با دودستم ـــ بدنبال سر تو

 اگرکوچکم ،اگرکودکم،غم توکرده پیرم ـ عزیزخدا،توخودلب گشا،دعاکن من بمیرم

گل زهرا گل عمرِکمِ من چیدنی شد       تماشا کن به چشمت حال طفلت دیدنی شد

توای محبوب دادارــ ببین باچشم خونبار      به وقت راه رفتن ــ بود دستم بدیوار

اگرکوچکم ،اگرکودکم،غم توکرده پیرم ــ عزیزخدا،توخودلب گشا،دعاکن من بمیرم

سحاب اشک ص143                                                 سید محسن حبیبی

                             

شب چهارم امام حسن مجتبی (ع)                        سبک اذان گوی حرم

ای گل سبزبقیع ،ای چراغ انجمن2          ای کریم اهلبیت ، یوسف زهراحسن2

            ای غم عالَم کتاب صبر تو          فاطمه گریان کنار قبر تو

سیّدی مولاحسن 2

ای که زهراگریه کرد،ازحدیث غربتت  2     بوی مظلومی رسد،ازبهشت تربتت2

توگل گلخانۀ پیغمبری      بعد با با ازهمه تنهاتری

سیّدی مولاحسن 2

ای وصیت نامه ات سورۀ صبرخدا2              هم نواباصلح تو،شدقیام کربلا2

ای همه عالم فدایت یاحسن              شد مدینه کربلایت یاحسن

سیّدی مولاحسن 2

ای که از زهر ستم،پُرشده جام دلت 2      درمیان خانه ات،همسرت شد قاتلت2

           خواهرت زینب بجای مادرت        آمده امشب کنار بسترت

سیّدی مولاحسن 2

ایکه ازطفلی دلت خانه غمها شده2      پیش چشم توکبود صورت زهراشده2

         کوچه شدمحنت سرای مادرت      قامتت گشته عصای مادرت

سیّدی مولاحسن 2

توشهیدی ازستم توغریبی دروطن2        شد دلت خون ازغم مردم پیمان شکن2

رشته پیمان زهم بگسسته اند         کشتی عمر تورابشکسته اند

سیّدی مولاحسن 2

 

سحاب اشک ص184                                                                  محمد نعیمی

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 3 شهریور 1395 :: نویسنده : کانون مداحان بروجرد

http://uupload.ir/files/sko9_img_1031.jpg
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 16 مرداد 1395 :: نویسنده : کانون مداحان بروجرد

درسالروز ولادت مبارک حضرت فاطمه معصومه (س) کریم اهلبیت مراسم جشنی در سالن طالقانی بروجرد با  و باحضور امام  جمعه محترم وریاست محترم اداره تبلیغات اسلامی واقشارمختلف مردم خصوصا خواهران ومادران گرامی برگزار وبه قید قرعه به پنج نفر کمک هزینه سفر به مشهد مقدس و به پنجاه نفر از اسامی فاطمه ومعصومه جوایزی اهدا گردید ./.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 16 مرداد 1395 :: نویسنده : کانون مداحان بروجرد

امام حسین (ع)

 

من حسین مرتضایم          نور چشم مصطفایم

کربلا گشته ای وعده گاهم         می شود خاک توقتلگاهم

واغریبا غریبا غریبا (2)

کاروان آل طاها          خیمه هارا کرده برپا

آمده نور چشمان زهرا          تا کند جانفشانی به صحرا

واغریبا غریبا غریبا (2)

ای زمین بی قرینه          همرهم دارم سکینه

کن مدارا تو با اضغر من          با علمدار وبا اکبر من

واغریبا غریبا غریبا (2)

 

 

طلوع غم ص 73

حضرت مسلم (ع)

 

من سفیر نورطاها          اولین سربازمولا

عبدم ؛ عبد عزیز بتولم          من فدایی آل رسولم

مسلمم ؛ مسلمم ؛ من غریبم (2)

مسلم غربت نشینم          قوم کافر در کمینم

میروم من سوی قتلگاهم          جانب مکه باشد نگاهم

مسامم ؛مسلمم ؛ من غریبم (2)

ای حسین جان بی پناهم          کوفه گشته قتلگاهم

جان زهرا وجان پیمبر          کودکانت به همره میاور

مسلمم ؛مسلمم ؛ من غریبم

 

طلوع غم ص 72

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 13 مرداد 1395 :: نویسنده : کانون مداحان بروجرد
نوحه های محرمی

                    هلال محرم                   سبک خدامادرم را کجا می برند

 

شب اول محرم ورودیه

 

                                                      هلال محرم پدید آمده                        عزای حسین شهید آمده

شده کربلایی – شهید خدایی – حسین جان حسین

=========

زره کاروان ولامی رسد                         که همراه آنان بلا می رسد

همین نغمه برلب – بود ذ کرزینب –حسین جان حسین

=========      

الا همرهان این زمین کربلاست                همین جامنای شهیدان ماست

شد اینجا بهشتت – تووسرنوشتت – حسین جان حسین

=========

چوصاحب حرم از حرم رانده شد              به سوی شهادت فراخوانده شد

به ظلم ازمدینه – جداشد سکینه – حسین جان حسین

=========

شدآغاز عاشوروباشوروشین                     مناکربلاشد ذبیحش حسین

محرم رسیده – گل خون تپیده – حسین جان حسین

محمد موحدیان

سحاب اشک ص 68

          هلال محرم                            سایه غم

 

یالثارات الحسین ؛ماه ماتم آمده          ماه اشک فاطمه ؛ یامحرم آمده

خون گلها برکتاب لاله ها – می نویسد کلٌ ارضٍ کربلا

واشهیدا واحسین (2)

می دهد این مه خبر ؛ ازشهیدان حسین          روزعاشوراشود ؛عید قربان حسین

ماه در راه خدا فانی شدن – ماه هفتاد و دوقربانی شدن

واشهیدا واحسین (2)

سایه کرده ماه غم ؛ برسراهل ولا          جام دلها پرشود ؛از مِی قالوبلا

می نشیند باغ زینب درخزان – می رود گلها زدست باغبان

واشهیدا واحسین (2)

ماه عاشورائیان ؛ ماه اشک وزمزمه          ماه گلگون گشتن ؛ لاله های فاطمه

میرسد ازکربلای اشک وخون – نغمه اناالیه راجعون

واشهیدا واحسین (2)

این مه خونین پیام ؛ ازشهادت می دهد          آل عصمت راخبر ؛ ازاسارت می دهد

می شود سرها زپیکرها جدا – ماه زینب می رود برنیزه ها

واشهیدا واحسین (2)

 

 

سحاب اشک ص69                                                           محمد نعیمی

            

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 13 مرداد 1395 :: نویسنده : کانون مداحان بروجرد

      حضرت مسلم (ع)                   سبک خدامادرم را کجامی برند

 

                 شب دوم حضرت مسلم (ع)                

 

 

                                                شده دیدنی حال آشفته ام          به هرکوچه من یاحسین گفته ام

کجایی طبیبم – غریبم غریبم – حسین جان حسین

 

دلم راغریبانه بشکسته اند          درخانه بر روی من بسته اند

کسی را ندارم – خزان شد بهارم – حسین جان حسین

                   

به هرکوچه آواره شد میهمان          گرفته دودست مراریسمان

منم سربه دیوار – روم سوی بازار – حسین جان حسین

 

چه گویم ازاین مردمان دورنگ        چه گویم من از بام وباران سنگ

بیا کن نظاره – به دارالاماره – حسین جان حسین

 

توای کوفه ازمن بسوزان جگر          ولی پیش من نام زینب مبر

دودستش مبندید – به اشکش نخندید – حسین جان حسین

سحاب اشک ص 76                                  سید محسن حسینی

      حضرت مسلم (ع)           آخرین سلام

 

کوفه قربانی کند پیش پایت یا حسین

                                      مسلمم جان می دهم درمنایت یاحسین

بالب خون بسته می گویم سلام – بی توباشد زندگی برمن حرام

یابن زهرا یاحسین (2)

عاشقان در زیر تیغ قصدغربت مکنند

باغبارراه دوست عرض حاجت می کنند

ای نگاهت آخرین دیدارمن – تشنه کامی گرمی بازارمن

یابن زهرایاحسین(2)

ایکه در جان منی کی فراموشم کنی

                                    چون صبادرراه خود حلقه درگوشم کنی

ای دم آخرصدایت می کنم – توبگو آمین دعایت می کنم

یابن زهرا یاحسین (2)

کوثروجنَات من خون زخم پیکرم

                                    من سلامت راحسین نزد مادر می برم

گرچه دشمن سنگ بارانم کند – کی زعشق توپشیمانم کند

یابن زهرایاحسین(2)

 

سحاب اشک ص 78                           جعفر رسول زادهنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 13 مرداد 1395 :: نویسنده : کانون مداحان بروجردنشست هم اندیشی فعالان فرهنگی ومذهبی شهرستان بروجرد مرداد95
       


                    
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 13 مرداد 1395 :: نویسنده : کانون مداحان بروجرد


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 10 مرداد 1395 :: نویسنده : کانون مداحان بروجرد

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 10 مرداد 1395 :: نویسنده : کانون مداحان بروجرد
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 10 مرداد 1395 :: نویسنده : کانون مداحان بروجرد
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 10 مرداد 1395 :: نویسنده : کانون مداحان بروجرد


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 10 مرداد 1395 :: نویسنده : کانون مداحان بروجرد
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 10 مرداد 1395 :: نویسنده : کانون مداحان بروجرددرتاریخ 95/5/2 ریاست اداره تبلیغات اسلامی واعضای کانون مداحان واعضای شورای هیئات مذهبی بافرماندار جدید شهرستان بروجرد مهندس کورانی فرد دیدار ضمن عرض خیرمقدم وتبریک انتصاب وی بعنوان فرماندار جدید شهرستان بروجرد ضمن ارائه گزارش مطالب ودرخواست هایی درخصوص فرهنگ سازی واهمیت دادن به هیئات مذهبی مطرح وقول مساعد ت دراین زمینه را اعلام فرمودند
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 6 مرداد 1395 :: نویسنده : کانون مداحان بروجرد
    
    
    
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 15 تیر 1395 :: نویسنده : کانون مداحان بروجرد

باآرزوی قبولی طاعات وعبادات شماروزه داران ومومنین ومومنات گرامی که باصبر وبردباری وتلاش در راه کسب رضای خداوند تبارک وتعالی به توفیقات الهی دست یافتید ، این عید معنوی را به شما تبریک وتهنیت عرض نموده و شما رادعوت به شرکت باشکوه در نمازعید سعید فطر می نماییم.
کانون مداحان شهرستان بروجرد
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 15 تیر 1395 :: نویسنده : کانون مداحان بروجرد


( کل صفحات : 8 )    ...   2   3   4   5   6   7   8   
درباره وبلاگ

کانون مداحان شهرستان بروجرد زیر نظر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد
مدیر وبلاگ : کانون مداحان بروجرد
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :