کانون مداحان بروجرد کانون مداحان شهرستان بروجرد زیر نظر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com 2017-04-25T20:04:00+01:00 mihanblog.com اطلاعیه 2017-04-06T10:46:14+01:00 2017-04-06T10:46:14+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/220 کانون مداحان بروجرد بسمه تعالیباعرض سلام وتبریک سال نو به اطلاع مداحان وذاکران اهلبیت (ع) می رساند کلاس آموزش تخصصی مداحیاستاد محمود بیات روزجمعه مورخ 96/1/18 ساعت15/45 در دانشگاه آزاد اسلامی - میدان مدرس برگزار می گردد. بسمه تعالی
باعرض سلام وتبریک سال نو به اطلاع مداحان وذاکران 
اهلبیت (ع) می رساند کلاس آموزش تخصصی مداحی
استاد محمود بیات روزجمعه مورخ 96/1/18 ساعت
15/45 در دانشگاه آزاد اسلامی - میدان مدرس برگزار 
می گردد.
]]>
دیدار بارهبر اسفند95 2017-03-19T03:00:18+01:00 2017-03-19T03:00:18+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/219 کانون مداحان بروجرد دیدار با مقام معظم رهبریدرسالروز ولادت دخت نبی اکرم قرة عین الرسولصدیقه طاهره فاطمه زهرا(سلام الله علیها) مداحان وذاکران اهل بیت (علیه السلام )درسراسر میهن اسلامی ازجمله کاروان مداحان استان لرستان باعنوان مشتاقان دیدار یاروهمراه بودن تعداد هفت نفر ازمداحان شهرستانبروجرد بنامهای 1-حاج باقر گیوکی 2- علی مراد آقاجانی 3- محسن علیدادی4-رضا میرزایی 5-رضاکوشکی 6- سعید رحمانی 7-میلاد رحیمی جهت دیدار بامقامعظمی ولایت اعزام تافیوضات معنوی این دیدار اندوختهخود رامتبرک وذخیره ای برا دیدار با مقام معظم رهبری
درسالروز ولادت دخت نبی اکرم قرة عین الرسول
صدیقه طاهره فاطمه زهرا(سلام الله علیها) 
مداحان وذاکران اهل بیت (علیه السلام )در
سراسر میهن اسلامی ازجمله کاروان مداحان 
استان لرستان باعنوان 
مشتاقان دیدار یار
وهمراه بودن تعداد هفت نفر ازمداحان شهرستان
بروجرد بنامهای 1-حاج باقر گیوکی 2- علی مراد آقاجانی 
3- محسن علیدادی4-رضا میرزایی 5-رضاکوشکی 
6- سعید رحمانی 7-میلاد رحیمی جهت دیدار بامقام
عظمی ولایت اعزام تافیوضات معنوی این دیدار اندوخته
خود رامتبرک وذخیره ای برای آخرت همگان گردد.
 

]]>
کلاس آموزش مداحی 2017-03-11T04:20:17+01:00 2017-03-11T04:20:17+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/218 کانون مداحان بروجرد جلسه چهارم آموزش مداحی توسط استاد محمود بیات در دانشگاه آزاداسلامی بروجرد
جلسه چهارم آموزش مداحی توسط استاد محمود بیات در دانشگاه آزاداسلامی بروجرد
]]>
کلاس آموزش مداحی جلسه سوم 2017-03-04T17:25:50+01:00 2017-03-04T17:25:50+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/216 کانون مداحان بروجرد


]]>
کلاس آموزش مداحی جلسه سوم 2017-03-04T17:15:49+01:00 2017-03-04T17:15:49+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/215 کانون مداحان بروجرد

]]>
کلاس آموزش مداحی جلسه سوم 2017-03-04T17:01:47+01:00 2017-03-04T17:01:47+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/214 کانون مداحان بروجرد
]]>
کلاس آموزش مداحی جلسه سوم 2017-03-04T16:53:07+01:00 2017-03-04T16:53:07+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/213 کانون مداحان بروجرد ]]> یا زهرا(س) 2017-03-02T14:07:02+01:00 2017-03-02T14:07:02+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/209 کانون مداحان بروجرد مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) با حضور امت مسلمان شهرستان بروجرد در اسفند 95 برگزار شد.ادامه عکس ها در ادامه مطلب... مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) با حضور امت مسلمان شهرستان بروجرد در اسفند 95 برگزار شد.ادامه عکس ها در ادامه مطلب...
]]>
کلاس آموزش مداحی 2017-02-27T02:40:25+01:00 2017-02-27T02:40:25+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/208 کانون مداحان بروجرد کلاس آموزش مداحی استاد بیات بروجرد دانشگاه ]زادروز جمعه مورخه 95/12/6/ این جلسه آموزشی روزهای جمعه ساعت 3 بعدازظهر دردانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد خیابان مدرس - میدان دانشگاه تاقبل از عید 96 دایر می باشد./ کلاس آموزش مداحی استاد بیات بروجرد دانشگاه ]زاد
روز جمعه مورخه 95/12/6/ 
این جلسه آموزشی روزهای جمعه ساعت 3 بعدازظهر در
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد خیابان مدرس - میدان دانشگاه 
تاقبل از عید 96 دایر می باشد./
]]>
کلاس آموزش مداحی 2017-02-27T02:21:33+01:00 2017-02-27T02:21:33+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/207 کانون مداحان بروجرد جلسه دوم آموزش مداحی استاد بیات بروجرد دانشگاه ]زاد جلسه دوم آموزش مداحی استاد بیات بروجرد دانشگاه ]زاد
]]>
ویرایش 2017-02-25T04:35:09+01:00 2017-02-25T04:35:09+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/206 کانون مداحان بروجرد لاا کلاس آموزش مداحی 2017-02-25T03:43:51+01:00 2017-02-25T03:43:51+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/205 کانون مداحان بروجرد   
]]>
محل تشکیل کلاس 2017-02-18T12:22:03+01:00 2017-02-18T12:22:03+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/203 کانون مداحان بروجرد بسمه تعالیباطلاع کلیه مداحان محترم شهرستان بروجرد می رساند کلاس آموزش تخصصی مداحان (برادران و خواهران ) روز جمعهمورخه 95/12/6 ساعت 2/30 دردانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد خیابان مدرس - میدان دانشگاه -  ساختمان دندانپزشکی توسط استاد محمود بیات علیا مؤلف کتاب آموزش مداحی بنام الفبای نوای دل برگزار می گرددلذا ازعموم مداحان دعوت می شود در این دوره شرکت نمایند ضمنا" پس از پایان دوره مدرک پایان دوره از طرف اداره تبلیغات اسلامی ودانشگاه آزاد اعطا می گردد وهمچنین چهار جل بسمه تعالی
باطلاع کلیه مداحان محترم شهرستان بروجرد می رساند 
کلاس آموزش تخصصی مداحان (برادران و خواهران ) روز جمعه
مورخه 95/12/6 ساعت 2/30 دردانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 
خیابان مدرس - میدان دانشگاه -  ساختمان دندانپزشکی توسط استاد 
محمود بیات علیا مؤلف کتاب آموزش مداحی بنام الفبای نوای دل برگزار می گردد
لذا ازعموم مداحان دعوت می شود در این دوره شرکت نمایند ضمنا" پس از پایان دوره 
مدرک پایان دوره از طرف اداره تبلیغات اسلامی ودانشگاه آزاد اعطا می گردد وهمچنین 
چهار جلد کتاب وسی دی مربوطه نیم بهاء (25000 تومان ) درمحل تشکیل کلاس ویا در طول
هفته جاری به آدرس دانشگاه جاده ونایی /ساختمان اداری - دفتر آقای دکتر حیدری مراجعه و
وتهیه نمایید./
(باتشکر حجت الله گیوکی عضو کانون مداحان بروجرد 09121514119 )

]]>
آموزش تخصصی مداحی 2017-02-18T12:07:36+01:00 2017-02-18T12:07:36+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/202 کانون مداحان بروجرد]]>
آموزش تخصصی مداحی 2017-02-18T11:54:19+01:00 2017-02-18T11:54:19+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/201 کانون مداحان بروجرد


]]>