کانون مداحان بروجرد کانون مداحان شهرستان بروجرد زیر نظر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com 2017-02-19T13:22:19+01:00 mihanblog.com محل تشکیل کلاس 2017-02-18T15:52:03+01:00 2017-02-18T15:52:03+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/203 کانون مداحان بروجرد بسمه تعالیباطلاع کلیه مداحان محترم شهرستان بروجرد می رساند کلاس آموزش تخصصی مداحان (برادران و خواهران ) روز جمعهمورخه 95/12/6 ساعت 2/30 دردانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد خیابان مدرس - میدان دانشگاه -  ساختمان دندانپزشکی توسط استاد محمود بیات علیا مؤلف کتاب آموزش مداحی بنام الفبای نوای دل برگزار می گرددلذا ازعموم مداحان دعوت می شود در این دوره شرکت نمایند ضمنا" پس از پایان دوره مدرک پایان دوره از طرف اداره تبلیغات اسلامی ودانشگاه آزاد اعطا می گردد وهمچنین چهار جلد بسمه تعالی
باطلاع کلیه مداحان محترم شهرستان بروجرد می رساند 
کلاس آموزش تخصصی مداحان (برادران و خواهران ) روز جمعه
مورخه 95/12/6 ساعت 2/30 دردانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 
خیابان مدرس - میدان دانشگاه -  ساختمان دندانپزشکی توسط استاد 
محمود بیات علیا مؤلف کتاب آموزش مداحی بنام الفبای نوای دل برگزار می گردد
لذا ازعموم مداحان دعوت می شود در این دوره شرکت نمایند ضمنا" پس از پایان دوره 
مدرک پایان دوره از طرف اداره تبلیغات اسلامی ودانشگاه آزاد اعطا می گردد وهمچنین 
چهار جلد کتاب وسی دی مربوطه نیم بهاء (25000 تومان ) درمحل تشکیل کلاس ویا در طول
هفته جاری به آدرس دانشگاه جاده ونایی /ساختمان اداری - دفتر آقای دکتر حیدری مراجعه و
وتهیه نمایید./
(باتشکر حجت الله گیوکی عضو کانون مداحان بروجرد 09121514119 )

]]>
آموزش تخصصی مداحی 2017-02-18T15:37:36+01:00 2017-02-18T15:37:36+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/202 کانون مداحان بروجرد]]>
آموزش تخصصی مداحی 2017-02-18T15:24:19+01:00 2017-02-18T15:24:19+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/201 کانون مداحان بروجرد


]]>
آموزش تخصصی مداحی 2017-02-18T14:55:13+01:00 2017-02-18T14:55:13+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/200 کانون مداحان بروجرد بسمه تعالیبیاری خداوند متعال اولین جلسه آموزش تخصصی مداحی شهرستان بروجرد درتاریخ 95/11/29 باهمکاری دانشگاه آزاد اسلامی توسط استاد گرانقدرمحمود بیات مولف کتاب آموزش مداحی الفبای نوای دل که یکی از همشهریان عزیز شهرمان می باشد برگزار گردید .ضمنا" این دوره فعالا" روزهای جمعه ساعت 2/5 بعداز ظهر درمحل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد میدان مدرس ساختمان دندانپزشکیبرگزار که پس از پایان دوره به شرکت کنندگان مدارک نیز اعطا می گردد./ بسمه تعالی
بیاری خداوند متعال اولین جلسه آموزش تخصصی مداحی شهرستان بروجرد 
درتاریخ 95/11/29 باهمکاری دانشگاه آزاد اسلامی توسط استاد گرانقدر
محمود بیات مولف کتاب آموزش مداحی الفبای نوای دل که یکی از 
همشهریان عزیز شهرمان می باشد برگزار گردید .
ضمنا" این دوره فعالا" روزهای جمعه ساعت 2/5 بعداز ظهر درمحل 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد میدان مدرس ساختمان دندانپزشکی
برگزار که پس از پایان دوره به شرکت کنندگان مدارک نیز اعطا می گردد./
]]>
کلاس آموزش تخصصی مداحی 2017-02-15T08:23:38+01:00 2017-02-15T08:23:38+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/199 کانون مداحان بروجرد بسمه تعالیکانون مداحان شهرستان بروجرد در نظر دارد اقدام به برگزاری یک دوره کلاس آموزش تخصصی مداحی یک روزه زیر نظر استاد بیات مولف کتاب آموزش الفبای مداحی نماید لذا علاقمندان جهت شرکت دراین دوره می توانند به آدرس ذیل مراجعه نمایند :زمان :  روزجمعه مورخه95/11/29  ساعت 2 بعداز ظهرمکان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد جاده ونائی     بسمه تعالی
کانون مداحان شهرستان بروجرد در نظر دارد اقدام به برگزاری یک دوره کلاس آموزش تخصصی
مداحی یک روزه زیر نظر استاد بیات مولف کتاب آموزش الفبای مداحی نماید لذا علاقمندان
جهت شرکت دراین دوره می توانند به آدرس ذیل مراجعه نمایند :
زمان :  روزجمعه مورخه95/11/29  ساعت 2 بعداز ظهر
مکان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد جاده ونائی    
]]>
کارت مداحی 2017-01-03T07:31:41+01:00 2017-01-03T07:31:41+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/197 کانون مداحان بروجرد بسمه تعالیباتوجه باینکه کانون مداحان شهرستان بروجرد در حال تشکیل کمیته ارزیابی وکمیته تعیین سطح  مداحان جهت صدور کارت مداحی کشوری می باشد لذااز کلیه مداحان درخواست می شود نسبت به ثبت نام در سامانه طوبی اقدام نمایند وکسانیکه ثبت نام نموده اند وکد موقت دریافت کرده اند جهت دریا فت کد دائم باید به اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد واقع در شهرک اندیشه چهارمخابرات ابتدای شهرک زیبا آقای روزبهانی مراجعه نمایند ./. بسمه تعالی

باتوجه باینکه کانون مداحان شهرستان بروجرد در حال تشکیل کمیته ارزیابی وکمیته تعیین سطح  مداحان جهت صدور کارت مداحی کشوری می باشد لذا

از کلیه مداحان درخواست می شود نسبت به ثبت نام در سامانه طوبی اقدام نمایند وکسانیکه ثبت نام نموده اند وکد موقت دریافت کرده اند جهت دریا فت

کد دائم باید به اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد واقع در شهرک اندیشه چهارمخابرات ابتدای شهرک زیبا آقای روزبهانی مراجعه نمایند ./.]]>
تبریک میلاد 2016-12-13T08:16:11+01:00 2016-12-13T08:16:11+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/195 کانون مداحان بروجرد آغاز هفته وحدت  میلاد پیامبر نور و رحمت حضرت محمد (ص) و فرزند گرامش حضرت امام جعفر صادق (ع) برعموم مسلمین جهان وشیعیان مکتب جعفری مبارک باد آغاز هفته وحدت  میلاد پیامبر نور و رحمت حضرت محمد (ص) و فرزند گرامش حضرت امام جعفر صادق (ع) برعموم مسلمین جهان وشیعیان مکتب جعفری مبارک باد
]]>
کنگره شعر عاشورائیان 2016-12-10T08:09:58+01:00 2016-12-10T08:09:58+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/193 کانون مداحان بروجرد کنگره شعرعاشورائیان در مرکز استان شهر خرم آبادمداح جلسه آقای دولتشاهی از شهرستان بروجرد کنگره شعرعاشورائیان در مرکز استان شهر خرم آباد
مداح جلسه آقای دولتشاهی از شهرستان بروجرد

]]>
کنگره شعر عاشورائیان 2016-12-10T07:55:52+01:00 2016-12-10T07:55:52+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/192 کانون مداحان بروجرد کنگره شعر عاشورائیان در مرکز استان شهر خرم آباد کنگره شعر عاشورائیان در مرکز استان شهر خرم آباد


]]>
همایش شعر عاشورائیان1 2016-12-10T07:11:51+01:00 2016-12-10T07:11:51+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/191 کانون مداحان بروجرد بسمه تعالیروزپنجشنبه مورخه 18/09/95 همایش شعر عاشورائیان درمرکز استان باحضور نماینده ولی فقیه و در استان وامام جمعه خرم آباد ورئیس تشکلهای مذهبی کل کشور وریاست محترم اداره تبلیغات استان حاج آقامهدوی وکانون مداحان وشورای هیئات مذهبی استان وشاعران ائینی برگزار وسفارش اکید شد مداحان از اشعار بامحتوا ودارای وزن وقافیه وکاملا"مذهبی  درمجالس بخوانند. بسمه تعالی
روزپنجشنبه مورخه 18/09/95 همایش شعر عاشورائیان درمرکز استان باحضور نماینده ولی فقیه و در استان وامام جمعه خرم آباد ورئیس تشکلهای مذهبی کل کشور وریاست محترم اداره تبلیغات استان حاج آقامهدوی وکانون مداحان وشورای هیئات مذهبی استان وشاعران ائینی برگزار وسفارش اکید شد مداحان از اشعار بامحتوا ودارای وزن وقافیه وکاملا"مذهبی  درمجالس بخوانند.]]>
اربعین 2016-11-19T07:22:10+01:00 2016-11-19T07:22:10+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/190 کانون مداحان بروجرد کانون مداحان شهرستان بروجرد فرارسیدن ایام اربعین حسینی سالروز بازگشت ابلاغ کنندگان واقعه عاشورا رابه سرزمین عشق و شهامت وشجاعت یعنی کریلای معلا رابه عموم عزاداران حسینی و زوار بارگاه ملکوتی آن شهیدان والامقام تسلیت عرض می نماید./
کانون مداحان شهرستان بروجرد فرارسیدن ایام اربعین حسینی سالروز
بازگشت ابلاغ کنندگان واقعه عاشورا رابه سرزمین عشق و شهامت و
شجاعت یعنی کریلای معلا رابه عموم عزاداران حسینی و زوار بارگاه
ملکوتی آن شهیدان والامقام تسلیت عرض می نماید./

]]>
پیام اربعین 2016-11-02T08:01:20+01:00 2016-11-02T08:01:20+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/188 کانون مداحان بروجرد السّلام علیک یا اباعبداللهالسّلام علیکِ یا ام المصائب یازینب کبریمسافران کربلا زسفر آمدند   باخون دل رفتند ولی خونجگر آمدندزینب قهرمان  - آمده قد کمان - یااخا یاحسینسالروز اربعین حسینی وباز گشت سرافراز اسرا بهسرزمین خون وقیام کریلابرعموم شیعیان وعزاداران حسینی خصوصا"جامعه مداحین تسلیت باد.کانون مداحان شهرستان بروجرد
السّلام علیک یا اباعبدالله
السّلام علیکِ یا ام المصائب یازینب کبری
مسافران کربلا زسفر آمدند   باخون دل رفتند ولی خونجگر آمدند
زینب قهرمان  - آمده قد کمان - یااخا یاحسین
سالروز اربعین حسینی وباز گشت سرافراز اسرا بهسرزمین خون وقیام کریلا
برعموم شیعیان وعزاداران حسینی خصوصا"جامعه مداحین تسلیت باد.

کانون مداحان شهرستان بروجرد


]]>
همایش عاشورائیان 2016-10-26T08:31:07+01:00 2016-10-26T08:31:07+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/185 کانون مداحان بروجرد ]]> همایش عاشورائیان 2016-10-26T08:29:26+01:00 2016-10-26T08:29:26+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/184 کانون مداحان بروجرد ]]> همایش عاشورائیان 2016-10-26T08:27:49+01:00 2016-10-26T08:27:49+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/183 کانون مداحان بروجرد ]]>